Pivní festival na Krkavci – říjen 2023

V říjnu 2023 proběhl na Krkavci Pivní festival, kterého se zúčastnily malé plzeňské pivovary.

Součástí celé akce bylo vystoupení Jiřího Schmitzera a promítání filmu Postřižiny

Za fotky děkujeme Josefu Brůhovi.

 

Zúčastněné pivovary:

           

Akce proběhne pod záštitou Ing. Libora Picky, člena Rady Plzeňského kraje. Podpora Plzeňského kraje probíhá v rámci prezentace nemateriálního kulturního statku Pivní kultura v Plzeňském kraji a podpory jeho zápisu na národní seznam a seznam UNESCO.